campanyes

Campanyes de comunicació, sensibilització, informació i educació ciutadana. De manera creativa, diferenciada, amb missatge sòlid, centrant-se en el públic objectiu, emmotllant la campanya a les característiques culturals i socials de la ciutadania, creant expectativa, seduint amb arguments coherents.

Alguns exemples de campanyes realitzades:


QUÈ MENGES?

Campanya ciutadana per a l’Ajuntament d’Avinyonet de Puigventós, amb Terregada.

Campanya per a la millora de la recollida de la fracció orgànica en els residus urbans d’Avinyonet de Puigventós. L’objectiu de la campanya es va centrar en augmentar un 10% la recollida d’orgànica, reduir el percentatge d’impropis en aquesta fracció i aconseguir que la informació arribés al 100% de la població.

La campanya es va estructurar en dues fases. Una primera fase de creació d’expectativa, i una altra pròpiament informativa. (+)

que-menges


ALIMENTEM LA TERRA

Campanya ciutadana per a l’Ajuntament de Palafrugell, amb Terregada.

Campanya per a la implantació de la recollida selectiva de la matèria orgànica al municipi de Palafrugell. Objectiu: informar la ciutadania de la nova fórmula de recollida d’escombraries, convèncer de la necessitat i beneficis de separar la matèria orgànica. Dirigint el missatge al centre neuràlgic de les llars on s’administren les escombraries i es genera la fracció orgànica: la cuina i l’alimentació.

alimentemlaterra-1


PALAMÓS OR

Campanya ciutadana per a l’Ajuntament de Palamós sobre nova ordenança de residus municipals, amb Terregada.

Campanya d’informació i sensibilització sobre nova ordenança de residus i l’obligatorietat de reciclar. Objectiu: A més d’informar sobre el canvi de normativa, sensibilitzar sobre el valor de les escombraries i la necessitat del reciclatge.

palamos-or


Tornar a dalt